Tag Archives: مفتول ساختمانی

معرفی کامل سیم مفتول ساختمانی

قیمت آهن

بررسی سیم مفتول ساختمای سیم مفتول ساختمانی یکی از ابزارآلات مورد اسفاده برای ساخت بنا و ساختمان است. این محصول نوعی سازه نیمه پایانی خواهد بود که از بیلت های فولادی تولید می شوند. این سازه فولادی در کارخانه ها به عنوان محص.ل نهایی و در کارگاه ها به عنوان مواد اولیه شناخته خواهد شد. […]