قیمت آهن آلات

9 / 10
از 1527 کاربر

 قیمت آهن آلات | نوسانات قیمت آهن آلات | قیمت آهن آلات آنلاین | تغییرات قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات به روز ترین صفحه لیست قیمت آهن آلات را در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران مشاهده نمایید. از طریق جدول زیر به صفحات قیمت میلگرد و تیرآهن و سایر آهن آلات دسترسی پیدا نمایید. ما در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران هر روز قیمت آهن آلات را درج می نماییم و نوسانات و تغییرات قیمت آهن آلات را در هر صفحه برای شما بررسی می نماییم. 


قیمت میلگرد قیمت میلگرد
قیمت تیرآهن قیمت تیر آهن
قیمت قوطی و پروفیل قیمت قوطی
قیمت ورق قیمت ورق
قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی

بازرگانی آهن و فولاد میران 

(((تهیه و توزیع انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی))) 

جهت مشاوره و خرید انواع آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید

(66670609-66670565-66674482-66674483)021


آخرین نوسانات و تغییر و تحولات قیمت انواع آهن آلات 

تحولات قیمت آهن آلات سه شنبه 1401/02/27

شاخص قیمت روز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17800 و بیشتین قیمت اعلامی 19100 در هر کیلو : تغییرات :100 تومان کاهش 

شاخص قیمت روز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25000 و بیشترین قیمت اعلامی 26200 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


نوسانات قیمت آهن آلات یکشنبه 1401/02/18

شاخص قیمت روز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17800 و بیشتین قیمت اعلامی 19100 در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش 

شاخص قیمت روز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25000 و بیشترین قیمت اعلامی 26200 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 افزایش

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


تغییر و تحولات قیمت آهن آلات یکشنبه 1401/02/15

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17800 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش 

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


تغییرات قیمت آهن آلات یکشنبه 1401/02/11

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17700 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483  


نوسانات قیمت آهن آلات شنبه 1401/02/10 

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17700 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :کاهشی

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :کاهشی

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :کاهشی

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:کاهشی

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :کاهشی

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :افزایشی

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات سه شنبه 1401/02/6  

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17700 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :150 تومان افزایش 

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


نوسانات قیمت آهن آلات در هفته ای که گذشت

پنجشنبه 1401/02/01     

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17550 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 

 


شنبه 1401/01/27 تغییروتحولات قیمت آهن آلات    

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17550 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :150 تومان کاهش

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :100 کاهش

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483  


پنجشنبه 1401/01/25 نوسانات قیمت آهن آلات    

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلامی 17650 و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 17000 و بیشترین قیمت اعلامی 18500 در هر کیلو : تغییرات :100 کاهش

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی 21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 19500 و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500 بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


بازار آهن امروز در یک نگاه

چهارشنبه 1401/01/24 تغییرات قیمت آهن آلات    

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلام17900و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17000 و بیشترین قیمت اعلامی18500در هر کیلو : تغییرات :100 کاهش

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500و بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


یکشنبه 1401/01/21 تغییرات قیمت آهن آلات    

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلام17900و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17000 و بیشترین قیمت اعلامی18500در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500و بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :ثابت

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


شنبه 1401/01/20 تغییرات قیمت آهن آلات    

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلام17900و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17000 و بیشترین قیمت اعلامی18500در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان افزایش

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500و بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :200 تومان کاهش

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-66674483 


چهارشنبه 1401/01/17 تغییرات قیمت آهن آلات    

شاخص قیمت امروز میلگرد آجدار:کمترین قیمت اعلام17900و بیشتین قیمت اعلامی 19000 در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت امروز تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17000 و بیشترین قیمت اعلامی18500در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت روز نبشی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی21000 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت روز ناودانی: کمترین قیمت اعلامی19500و بیشترین قیمت اعلامی22000 تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان کاهش

شاخص قیمت روز قوطی و پروفیل :کمترین قیمت اعلامی 26500و بیشترین قیمت اعلامی 28000تومان درهر کیلو :200 تومان کاهش

شاخص قیمت روز ورق سیاه: کمترین قیمت اعلامی 25400 و بیشترین قیمت اعلامی 26000تومان در هر کیلو :تغییرات :2000 تومان کاهش

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید 02166670609-66670565-66674482-6667448

 

قیمت روز آهن آلات

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :