قیمت آهن آلات

9 / 10
از 216 کاربر

قیمت آهن آلات | نوسانات قیمت آهن آلات | قیمت آهن آلات آنلاین | تغییرات قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات به روز ترین صفحه لیست قیمت آهن آلات را در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران مشاهده نمایید. از طریق جدول زیر به صفحات قیمت میلگرد و تیرآهن و سایر آهن آلات دسترسی پیدا نمایید. ما در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران هر روز قیمت آهن آلات را درج می نماییم و نوسانات و تغییرات قیمت آهن آلات را در هر صفحه برای شما بررسی می نماییم. 


قیمت میلگرد قیمت میلگرد
قیمت تیرآهن قیمت تیر آهن
قیمت قوطی قیمت قوطی
قیمت پروفیل قیمت پروفیل
قیمت نبشی قیمت نبشی
قیمت ناودانی قیمت ناودانی

بازرگانی آهن و فولاد میران 

(((تهیه و توزیع انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی))) 

جهت مشاوره و خرید انواع آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید

(66670609-66670565-66674482-66674483)021


آخرین نوسانات و تغییر و تحولات قیمت انواع آهن آلات 

پنجشنبه 1400/07/01 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام14850و بیشتین قیمت اعلامی16400در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


چهارشنبه 1400/06/31 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15000و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


سه شنبه 1400/06/30نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15200و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


دوشنبه 1400/06/29 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15500و بیشتین قیمت اعلامی17100در هر کیلو : تغییرات :500تومان افزایش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16700و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :300

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16300و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:300

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


یکشنبه 1400/06/28نوسانات و تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15000و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :300تومان افزایش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


شنبه 1400/06/27تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام14750و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


پنجشنبه 1400/06/25تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام14750و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :50 تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


چهارشنبه 1400/06/24تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام14800و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :400تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17000در هر کیلو : تغییرات :500تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:200تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27200تومان در هر کیلو : تغییرات:300تومان کاهش


سه شنبه 1400/06/23تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15000و بیشتین قیمت اعلامی16800در هر کیلو : تغییرات :800تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17500در هر کیلو : تغییرات :500تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000تومان در هر کیلو :تغییرات :500 تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000و بیشترین قیمت اعلامی17000 تومان در هر کیلو :تغییرات:500 تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی27500تومان در هر کیلو : تغییرات:1000تومان کاهش 


یکشنبه 1400/06/21تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15800و بیشتین قیمت اعلامی17400در هر کیلو : تغییرات :600 تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17100و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :500تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17500 تومان در هر کیلو :تغییرات :500 تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16500و بیشترین قیمت اعلامی17500تومان در هر کیلو :تغییرات:500 تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27000و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:500 تومان کاهش 


سه شنبه 1400/06/15نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16400و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :400 تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17100و بیشترین قیمت اعلامی18500در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17000و بیشترین قیمت اعلامی18000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


دوشنبه 1400/06/15 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16800و بیشتین قیمت اعلامی18400در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18800در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17000و بیشترین قیمت اعلامی18000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


شنبه 1400/06/13 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16800و بیشتین قیمت اعلامی18400در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18800در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17000و بیشترین قیمت اعلامی18000 تومان در هر کیلو :تغییرات :1000تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:500 تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:500تومان کاهش 


پنجشنبه 1400/06/11 تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17000و بیشتین قیمت اعلامی18400در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18800در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18600 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18600تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی29000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


سه شنبه 1400/06/09 تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17000و بیشتین قیمت اعلامی18400در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18800در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18600 تومان در هر کیلو :تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18600تومان در هر کیلو :تغییرات:200تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی29000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


دوشنبه 1400/06/8 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17000و بیشتین قیمت اعلامی18800در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18800 تومان در هر کیلو :تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18800تومان در هر کیلو :تغییرات:300تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی29000تومان در هر کیلو : تغییرات:500تومان افزایش


یکشنبه 1400/06/7 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17300و بیشتین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :400 تومان کاهش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی19200در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19200 تومان در هر کیلو :تغییرات :300تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19200تومان در هر کیلو :تغییرات:300تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


سه شنبه 1400/06/2 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17700و بیشتین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19200در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18300و بیشترین قیمت اعلامی19200 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18100و بیشترین قیمت اعلامی19200تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


دوشنبه 1400/06/1 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17700و بیشتین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19200در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18300و بیشترین قیمت اعلامی19200 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18100و بیشترین قیمت اعلامی19200تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


یکشنبه 1400/05/31 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17700و بیشتین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19200در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18300و بیشترین قیمت اعلامی19200 تومان در هر کیلو :تغییرات :100 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18100و بیشترین قیمت اعلامی19200تومان در هر کیلو :تغییرات:100 تومان افزایش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی27500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


شنبه 1400/05/30 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17700و بیشتین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18300و بیشترین قیمت اعلامی19000 تومان در هر کیلو :تغییرات :100 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18100و بیشترین قیمت اعلامی19000تومان در هر کیلو :تغییرات:100 تومان افزایش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26500و بیشترین قیمت اعلامی28500تومان در هر کیلو : تغییرات:500تومان افزایش 


سه شنبه 1400/05/26 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17700و بیشتین قیمت اعلامی18800در هر کیلو : تغییرات :500 تومان افزایش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19000در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18200و بیشترین قیمت اعلامی19000 تومان در هر کیلو :تغییرات :500 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18200و بیشترین قیمت اعلامی19000تومان در هر کیلو :تغییرات:500 تومان افزایش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی26000و بیشترین قیمت اعلامی28000 تومان در هر کیلو : تغییرات:1000تومان افزایش 


سه شنبه 1400/05/19 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17200و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18200و بیشترین قیمت اعلامی18500 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18200و بیشترین قیمت اعلامی18500تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی28000 تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


دوشنبه 1400/05/18 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17000و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18200و بیشترین قیمت اعلامی18500 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18200و بیشترین قیمت اعلامی18500تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان افزایش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی28000 تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


یکشنبه 1400/05/17 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16800و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18500 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18500تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی28000 تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


شنبه 1400/05/16 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16800و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش قیمت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18500 تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18500تومان در هر کیلو :تغییرات:300 تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی28000 تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


پنج شنبه 1400/05/14 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17100و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :500تومان کاهش قیمت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18800 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی1880تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی28000 تومان در هر کیلو : تغییرات:1000 تومان افزایش 


سه شنبه 1400/05/12 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17600و بیشتین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی19000تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی27000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


سه شنبه 1400/05/06 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17600و بیشتین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :300 تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18500تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18500تومان در هر کیلو :تغییرات:300 تومان افزایش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی26000تومان در هر کیلو : تغییرات:300تومان افزایش قیمت  


دوشنبه 1400/05/05 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17600و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی18000و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:300 تومان افزایش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی25000و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:200 تومان افزایش قیمت  


دوشنبه 1400/05/04 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17400و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :500تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:300 تومان افزایش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:500 تومان افزایش قیمت  


یکشنبه 1400/05/03 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16900و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17800و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:300 تومان افزایش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24800و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:500 تومان افزایش قیمت  


شنبه 1400/05/02 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16700و بیشتین قیمت اعلامی17800در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت   


سه شنبه 1400/04/29 تغییرات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16700و بیشتین قیمت اعلامی17800در هر کیلو : تغییرات :100تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


دوشنبه 1400/04/28 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16600و بیشتین قیمت اعلامی17800در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


یکشنبه 1400/04/27 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16600و بیشتین قیمت اعلامی17800در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :300 تومان کاهش 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان کاهش 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی17800تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


شنبه 1400/04/26تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام16600و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :500تومان کاهش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17300و بیشترین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات :300 تومان کاهش 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان کاهش 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18000تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان کاهش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


چهارشنبه 1400/04/23تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17100و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18200تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18200تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


سه شنبه 1400/04/22تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17100و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18200تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18200تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


دوشنبه 1400/04/21تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران 

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام17100و بیشتین قیمت اعلامی18000در هر کیلو : تغییرات : 200تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18300در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18200تومان در هر کیلو :تغییرات :200تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی17500و بیشترین قیمت اعلامی18200تومان در هر کیلو :تغییرات: 100تومان افزایش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24200و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:200 افزایش   

قیمت روز آهن آلات

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :