قیمت آهن آلات

9 / 10
از 72 کاربر

قیمت آهن آلات | نوسانات قیمت آهن آلات | قیمت آهن آلات آنلاین | تغییرات قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات به روز ترین صفحه لیست قیمت آهن آلات را در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران مشاهده نمایید. از طریق جدول زیر به صفحات قیمت میلگرد و تیرآهن و سایر آهن آلات دسترسی پیدا نمایید. ما در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران هر روز قیمت آهن آلات را درج می نماییم و نوسانات و تغییرات قیمت آهن آلات را در هر صفحه برای شما بررسی می نماییم. 


قیمت میلگرد قیمت میلگرد
قیمت تیرآهن قیمت تیر آهن
قیمت قوطی قیمت قوطی
قیمت پروفیل قیمت پروفیل
قیمت نبشی قیمت نبشی
قیمت ناودانی قیمت ناودانی

بازرگانی آهن و فولاد میران 

(((تهیه و توزیع انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی))) 

جهت مشاوره و خرید انواع آهن آلات با کارشناسان ما تماس بگیرید

(66670609-66670565-66674482-66674483)021


آخرین نوسانات و تغییر و تحولات قیمت انواع آهن آلات 

سه شنبه1400/04/01تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام15350و بیشتین قیمت اعلامی16300در هر کیلو : تغییرات :150تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15400و بیشترین قیمت اعلامی16600تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23500و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


دوشنبه1400/03/31تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15200و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات : 100تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15400و بیشترین قیمت اعلامی16600تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23500و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


یکشنبه1400/03/30تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15100و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات : 200تومان کاهش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : 100تومان کاهش قیمت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15400و بیشترین قیمت اعلامی16600تومان در هر کیلو :تغییرات :200تومان کاهش قیمت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: 200تومان کاهش قیمت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23500و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:500تومان کاهش قیمت


شنبه1400/03/29تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15300و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


پنجشنبه1400/03/27تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15300و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات :50 الی 100 تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثایت


چهارشنبه1400/03/26تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15300و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:ثایت


سه شنبه1400/03/25تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15300و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :200تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: 200تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:200 تومان کاهش 


یکشنبه1400/03/23تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15300و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15600و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : 300تومان کاهش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16000 و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات: 200تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات:200 تومان کاهش 


شنبه1400/03/22نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15400و بیشتین قیمت اعلامی16200در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15900و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16200 و بیشترین قیمت اعلامی16500تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


جمعه 1400/03/21 تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15400و بیشتین قیمت اعلامی16400در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15900و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16200 و بیشترین قیمت اعلامی16500تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


پنجشنبه 1400/03/20 تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15400و بیشتین قیمت اعلامی16400در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15900و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16200 و بیشترین قیمت اعلامی16500تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت  


چهارشنبه 1400/03/19 نوسانات و تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15400و بیشتین قیمت اعلامی16400در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15900و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16200 و بیشترین قیمت اعلامی16500تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


 سه شنبه 1400/03/18 نوسانات و تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15400و بیشتین قیمت اعلامی16400در هر کیلو : تغییرات :400 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت   

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15900و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16200 و بیشترین قیمت اعلامی16500تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


دوشنبه 1400/03/17 تغییر تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15400و بیشتین قیمت اعلامی16000در هر کیلو : تغییرات :400 تومان افزایش قیمت در هر کیلو

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15700و بیشترین قیمت اعلامی 16400در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15900و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات : 400 تومان افزایش قیمت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی16200 و بیشترین قیمت اعلامی16500تومان در هر کیلو :تغییرات: 400 تومان افزایش قیمت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت


یکشنبه 1400/03/16 تغییر تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15100و بیشتین قیمت اعلامی16000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی 15800در هر کیلو : تغییرات :ثابت   

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت    

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت   


پنجشنبه 1400/03/13 تغییر تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15100و بیشتین قیمت اعلامی16000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی 15800در هر کیلو : تغییرات :ثابت   

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت    

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت    


چهارشنبه 1400/03/12 تغییر تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15100و بیشتین قیمت اعلامی16000در هر کیلو : تغییرات :100تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی 15800در هر کیلو : تغییرات :ثابت   

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت    

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800 و بیشترین قیمت اعلامی25500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت    


سه شنبه 1400/03/11 تغییر تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 15000و بیشتین قیمت اعلامی16000در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی 15800در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت   

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15500و بیشترین قیمت اعلامی16800تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش قیمت   

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15800 و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات:200تومان افزایش قیمت   


دوشنبه 1400/03/10 نوسانات و تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 14900و بیشتین قیمت اعلامی15800در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15300و بیشترین قیمت اعلامی 15600در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15300و بیشترین قیمت اعلامی16600تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی15600 و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات:300تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24000 و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


یکشنبه 1400/03/09 تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 14900و بیشتین قیمت اعلامی15600در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15200و بیشترین قیمت اعلامی 15400در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15200و بیشترین قیمت اعلامی16300تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 15500 و بیشترین قیمت اعلامی15700تومان در هر کیلو :تغییرات:100تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24000 و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


شنبه 1400/03/08 نوسانات و تغییروتحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلام 14700و بیشتین قیمت اعلامی15600در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی15100و بیشترین قیمت اعلامی 15400در هر کیلو : تغییرات :300 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15000و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات :100 تومان افزایش قیمت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 15400 و بیشترین قیمت اعلامی15700تومان در هر کیلو :تغییرات:100تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24000 و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت 


پنجشنبه 1400/03/06 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14600و بیشتین قیمت اعلامی15400در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14700و بیشترین قیمت اعلامی 15400در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15000و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 15400 و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات:ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24000 و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت   


چهارشنبه 1400/03/05 نوسانات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14600و بیشتین قیمت اعلامی15400در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14700و بیشترین قیمت اعلامی 15400در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15000و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 15400 و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات:200 تومان افزایش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24000 و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات:ثابت   


سه شنبه 1400/03/04تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در بازارآهن تهران        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14600و بیشتین قیمت اعلامی15400در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش در هر کیلو  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14700و بیشترین قیمت اعلامی 15200در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی15000و بیشترین قیمت اعلامی16000تومان در هر کیلو :تغییرات :300 تومان افزایش در هر کیلو  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 15200 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات:200تومان افزایش در هر کیلو  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی24000 و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات: 200 تومان افزایش در هر کیلو      


دوشنبه 1400/03/03 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14400و بیشتین قیمت اعلامی15200در هر کیلو : تغییرات :100تومان افزایش در هر کیلو  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14500و بیشترین قیمت اعلامی 15000در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14800و بیشترین قیمت اعلامی15700 تومان در هر کیلو :تغییرات :100 تومان افزایش در هر کیلو  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14900 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات:100 تومان افزایش در هر کیلو  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800و بیشترین قیمت اعلامی24300تومان در هر کیلو : تغییرات :تقریبا ثابت    


یکشنبه 1400/03/02 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14300و بیشتین قیمت اعلامی15100در هر کیلو : تغییرات :100تومان کاهش در هر کیلو  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14400و بیشترین قیمت اعلامی 15000در هر کیلو : تغییرات :100 تومان کاهش در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14800و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14900 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800و بیشترین قیمت اعلامی24300تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت   


 شنبه 1400/03/01 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14400و بیشتین قیمت اعلامی15100در هر کیلو : تغییرات :100تومان کاهش در هر کیلو  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14500و بیشترین قیمت اعلامی 15000در هر کیلو : تغییرات :100 تومان کاهش در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14800و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14900 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800و بیشترین قیمت اعلامی24300تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت     


پنجشنبه 1400/02/30 تغییرو تحولات قیمت آهن آلات         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14400و بیشتین قیمت اعلامی15200در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14600و بیشترین قیمت اعلامی 15000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14800و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14900 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800و بیشترین قیمت اعلامی24300تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت    


چهارشنبه 1400/02/29 نوسانات و تغییرو تحولات قیمت آهن آلات         

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14400و بیشتین قیمت اعلامی15200در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14600و بیشترین قیمت اعلامی 15000در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14800و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14900 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800و بیشترین قیمت اعلامی24300تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت   


سه شنبه 1400/02/28 آخرین تغییرات قیمت آهن آلات        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14400و بیشتین قیمت اعلامی15200در هر کیلو : تغییرات :100تومان افزایش  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14600و بیشترین قیمت اعلامی 15600در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14800و بیشترین قیمت اعلامی15600 تومان در هر کیلو :تغییرات :300تومان افزایش   

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14900 و بیشترین قیمت اعلامی15400 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش   

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23800و بیشترین قیمت اعلامی24300تومان در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش  


دوشنبه 1400/02/27تغییر وتحولات قیمت آهن آلات        

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14300و بیشتین قیمت اعلامی15100در هر کیلو : تغییرات :100تومان افزایش  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14500و بیشترین قیمت اعلامی 15000در هر کیلو : تغییرات :100 تومان افزایش 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14500و بیشترین قیمت اعلامی15500 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش   

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14800 و بیشترین قیمت اعلامی15200 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش   

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت       


یکشنبه 1400/02/26نوسانات وتحولات قیمت آهن آلات       

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14200و بیشتین قیمت اعلامی15000در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14400و بیشترین قیمت اعلامی 14800در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14300و بیشترین قیمت اعلامی15300 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش  

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14700 و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت     


شنبه 1400/02/25 آخرین تغییروتحولات قیمت آهن آلات      

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی14000و بیشتین قیمت اعلامی14800در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14250و بیشترین قیمت اعلامی 14710در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی14100و بیشترین قیمت اعلامی15100 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش قیمت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14500 و بیشترین قیمت اعلامی14800 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش قیمت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت    


سه شنبه 1400/02/23تغییروتحولات قیمت آهن آلات     

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13900و بیشتین قیمت اعلامی14600در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14250و بیشترین قیمت اعلامی 14710در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی13850و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش قیمت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14500 و بیشترین قیمت اعلامی14800 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش قیمت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت   


دوشنبه 1400/02/22تغییروتحولات قیمت آهن آلات    

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13900و بیشتین قیمت اعلامی14600در هر کیلو : تغییرات :200تومان افزایش قیمت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14250و بیشترین قیمت اعلامی 14710در هر کیلو : تغییرات :200 تومان افزایش قیمت

شاخص قیمت نبشی: کمترین قیمت اعلامی13850و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان افزایش قیمت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14500 و بیشترین قیمت اعلامی14800 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان افزایش قیمت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت 


سه شنبه 1400/02/21تغییروتحولات قیمت آهن آلات     

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13800و بیشتین قیمت اعلامی14400در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14200و بیشترین قیمت اعلامی 14550در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی  : کمترین قیمت اعلامی13850و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14000 و بیشترین قیمت اعلامی14800 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت  


دوشنبه 1400/02/20تغییروتحولات قیمت آهن آلات    

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13800و بیشتین قیمت اعلامی14400در هر کیلو : تغییرات :ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14200و بیشترین قیمت اعلامی 14550در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی  : کمترین قیمت اعلامی13850و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :50 الی 100 تومان افزایش

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14000 و بیشترین قیمت اعلامی14800 تومان در هر کیلو :تغییرات: 50 الی 100 تومان افزایش

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24000تومان در هر کیلو : تغییرات :200 تومان کاهش قیمت   


یکشنبه 1400/02/19تغییروتحولات قیمت آهن آلات     

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13700و بیشتین قیمت اعلامی14400در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14100و بیشترین قیمت اعلامی 14500در هر کیلو : تغییرات : ثابت  

شاخص قیمت نبشی  : کمترین قیمت اعلامی13800و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 13800 و بیشترین قیمت اعلامی14700 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت 


شنبه 1400/02/18تغییروتحولات قیمت آهن آلات    

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13700و بیشتین قیمت اعلامی14400در هر کیلو : تغییرات :300تومان کاهش قیمت 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی14100و بیشترین قیمت اعلامی 14500در هر کیلو : تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی  : کمترین قیمت اعلامی13800و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :200 تومان کاهش قیمت 

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 13800 و بیشترین قیمت اعلامی14700 تومان در هر کیلو :تغییرات: 200 تومان کاهش قیمت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23000و بیشترین قیمت اعلامی24500تومان در هر کیلو : تغییرات :500 تومان کاهش قیمت 


پنجشنبه 1400/02/16تغییروتحولات قیمت آهن آلات    

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13700و بیشتین قیمت اعلامی14700در هر کیلو : تغییرات :200تومان کاهش قیمت  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی13100و بیشترین قیمت اعلامی 14500در هر کیلو : تغییرات : 200تومان کاهش 

شاخص قیمت نبشی  : کمترین قیمت اعلامی14000و بیشترین قیمت اعلامی15000 تومان در هر کیلو :تغییرات :ثابت

شاخص قیمت ناودانی: کمترین قیمت اعلامی 14100 و بیشترین قیمت اعلامی14700 تومان در هر کیلو :تغییرات: ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی23500 و بیشترین قیمت اعلامی25000تومان در هر کیلو : تغییرات :ثابت 


 

قیمت روز آهن آلات

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :