قیمت آهن آلات

10 / 10
از 39 کاربر

قیمت آهن آلات | نوسانات قیمت آهن آلات | قیمت آهن آلات آنلاین | تغییرات قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات به روز ترین صفحه لیست قیمت آهن آلات را در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران مشاهده نمایید. از طریق جدول زیر به صفحات قیمت میلگرد و تیرآهن و سایر آهن آلات دسترسی پیدا نمایید. ما در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران هر روز قیمت آهن آلات را درج می نماییم و نوسانات و تغییرات قیمت آهن آلات را در هر صفحه برای شما بررسی می نماییم.

قیمت میلگرد قیمت میلگرد
قیمت تیرآهن قیمت تیر آهن
قیمت قوطی قیمت قوطی
قیمت پروفیل قیمت پروفیل
قیمت نبشی قیمت نبشی
قیمت ناودانی قیمت ناودانی

 

بازرگانی آهن و فولاد میران بزرگترین فروشنده آهن آلات در بازار آهن


نوسانات و تغییر و تحولات قیمت انواع آهن آلات 

آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در 1399/11/02

شاخص قیمت میلگرد آجدار : کمترین نرخ اعلامی 12500 و بیشترین نرخ اعلامی 13500 در هر کیلو  تغییرات قیمت. 250 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین نرخ اعلامی 13000 و بیشترین نرخ اعلامی 13500 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین نرخ اعلامی 13000 و بیشترین نرخ اعلامی 13600 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین نرخ اعلامی 22200 و بیشترین قیمت اعلامی 23000 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

برای خرید انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی با نازلترین قیمت با ما تماس بگیرید 02166670609


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/30

شاخص قیمت میلگرد آجدار : کمترین قیمت معامله شده در بازار آهن 12300 و بیشترین قیمت 13300 در هر کیلو. تغییرات قیمت : 800 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت معامله شده در کارخانه 13000 و بیشترین قیمت 13400 . تغییرات قیمت : 600 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی در بازار آهن 12800 و بیشترین قیمت 13900. تغییرات : 600 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین نرخ اعلامی از سوی تولید کنندگان 22000 و بیشترین قیمت 23000در هر کیلو . تغییرات: 500 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

برای خرید انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی (مناسبترین قیمت )با مشاوران ما در بازرگانی آهن و فولاد میران تماس حاصل فرمایید 

 


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/29

شاخص قیمت میلگرد آجدار: کمترین نرخ اعلامی 12900 و بیشترین نرخ اعلامی 13900 در هرکیلو . تغییرات قیمت: 500تومانکاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین نرخ اعلامی 13500 و بیشترین نرخ اعلامی 13900 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین نرخ اعلامی13900 و بیشترین نرخ  اعلامی 14200در هر کیلو . تغییرات قیمت : 250 تومانکاهشقیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین نرخ اعلامی 22500 و بیشترین نرخ اعلامی 23500 در هرکیلو : تغییرات قیمت : ثابت

برای مشاهده قیمت انواع آهن آلات به صفحه لیست قیمت مراجعه فرمایید لینک محصولات در بالای صفحه موجود است 


نوسانات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/28

شاخص قیمت میلگردآجدار: کمترین قیمت اعلامی 13100 و بیشترین قیمت اعلامی 14400 در هر کیلو. تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 14000  وبیشترین قیمت اعلامی 14400 در هر کیلو . تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 14200 و بیشترین قیمت اعلامی 15000 در هر کیلو . تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی 23500 و بیشترین قیمت اعلامی 24500 در هر کیلو . تغییرات : 500 تومان افزایش قیمت 


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/27

شاخص قیمت میلگرد آجدارکمترین قیمت 13400 وبیشترین قیمت 14700 در هرکیلو معامله شد . تغییرات در حوزه میلگرد : 400 تومان افزایش در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت 14000 و بیشترین قیمت 14400 در هرکیلو معامله شد . تغییرات در حوزه تیرآهن : 200 تومان افزایش در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت 14200 و بیشترین قیمت 15000 هزار تومان معامله شد. تغییرات در حوزه نبشی و ناودانی : 200 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت 23000 و بیشترین قیمت 24000 هزار تومان . تغییرات در حوزه پروفیل : 200افزایش قیمت در هر کیلو 


آخرین تغییروتحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/26

شاخص قیمت میلگردآجدار : کمترین قیمت اعلام شده 13000 تومان و بیشترین قیمت 14300 در هرکیلو تغییرات قیمت : افزایش قیمت 400 تومانی در هرکیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلام شده 13700 و بیشترین قیمت 14200 در هر کیلو . تغییرات قیمت در این حوزه : کاهش قیمت 700 تومانی در هر کیلو 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلام شده 14000 هزار تومان و بیشترین قیمت 15000 هزارتومان در هر کیلو . تغییرات قیمت : 300 تومان کاهش قیمت در هرکیلو

شاخص قیمت قوطی و پروفیل:کمترین قیمت اعلامی 23000 هزار تومان و بیشترین قیمت 23700 در هر کیلو . تغییرات در حوزه پروفیل: 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/25

نوسان قیمت میلگرد آجدارکمترین قیمت اعلامی 12750 وبیشترین قیمت 14200 در هرکیلو. تغییرات : 500 تومان کاهش 

نوسان قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 14200 وبیشترین قیمت 14600 در هرکیلو : تغییرات : 200 تومان کاهش در هرکیلو 

نوسان قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت معامله شده در این حوزه 14500 و بیشترین قیمت 15000 تومان در هر کیلو . تغییرات : ثابت 

نوسان قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلام شده 23500 و بیشترین قیمت 24000 تومان در هر کیلو . تغییرات : ثابت 


تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/24

شاخص قیمت میلگردآجدار : کمترین قیمت 13300 وبیشترین قیمت 14200 معامله شده تغییرات : ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 14400 و بیشترین قیمت اعلامی 14600 تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 14500 و بیشترین قیمت 15500  تغییرات: ثابت

شاخص قیمت قوطی پروفیل : کمترین قیمت اعلامی 23500 و بیشترین قیمت اعلامی 24000 تومان در هرکیلو  تغییرات : ثابت


تغییرات و نوسانات  قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/10/23

قیمت آهن آلات همچنان در مدار افزایش 

شاخص قیمت میلگردآجدار : میانگین قیمت اعلامی در بازار آهن 13200 الی 14500 در هر کیلو و تغییرات در این حوزه : 300 الی 500 تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : میانگین قیمت اعلامی در بازارآهن 14400 الی 15000 تومان در هرکیلو و تغییرات در این حوزه : 300 الی 500 تومان افزایش 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : میانگین قیمت اعلامی در بازار آهن  14500 الی 15500 در هرکیلو و تغییرات در این حوزه : 500 تومان افزایش قیمت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل ساختمانی: میانگین قیمت اعلامی در بازارآهن 23500 الی 24500 در هرکیلو و تغییرات در این حوزه: ثابت با کمی افزایش قیمت 


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/10/22

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی 13000 و بیشتین قیمت اعلامی 14300 در هر کیلو : تغییرات : 400 تومان افزایش 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 14300 و بیشترین قیمت اعلامی 14700 در هر کیلو : تغییرات : 400 تومان افزایش

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 14000 و بیشترین قیمت اعلامی 15000 تومان در هر کیلو :تغییرات : 600 تومان افزایش 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی 23500 و بیشترین قیمت اعلامی 24000 تومان در هر کیلو : تغییرات : ثابت 


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ شنبه 1399/10/06

 شاخص قیمت میلگرد آجدار : کمترین قیمت 12600 و بیشترین قیمت 14000 هزار تومان در هرکیلو معامله شد . تغییرات قیمت : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت 13900 وبیشترین قیمت 14200 در هر کیلو اعلام شد . تغییرات قیمت: ثابت 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت 13500 و بیشترین قیمت 15000 تومان در هر کیلو . تغییرات قیمت: ثابت با کمی کاهش 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت 22000 تومان و بیشترین قیمت 23700 تومان در هر کیلو. تغییرات قیمت : ثابت 

 


تغییرات قیمت انواع آهن آلات در بازار آهن در تاریخ چهارشنبه 1399/10/03

شاخص قیمت میلگرد آجدار : میانگین قیمتهای معامله شده : کمترین قیمت 12900 و بیشترین قیمت 14300 تومان در هر کیلو در سایزهای مختلف. تغییرات: 500 تومان افزایش در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : میانگین قیمت معامله شده : کمترین قیمت 13900 و بیشترین قیمت 14200 تومان در هر کیلو . تغییرات : ثابت با کمی کاهش قیمت 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت معامله شده در بازارآهن 13500 تومان در هر کیلو  و بیشترین قیمت 15000 هزار تومان در هر کیلو . تغییرات در این حوزه: 300 تومان کاهش قیمت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت معامله شده 22000 تومان در هر کیلو و بیشترین قیمت 23700 در هرکیلو . تغییرات در حوزه پروفیل: 1000 تومان افزایش قیمت 

قیمت روز آهن آلات

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :