پروفیل مبلی

مصالح زیادی تا کنون در ساختمان سازی و صنایع گوناگون دیگر به کار رفته است. پروفیل یکی از پر کاربردترین مصالح ساختمانی است که در بخش های مختلف یک ساختمان یا صنایع کاربرد دارد. پروفیل ساختمانی در صنعت ساختمان سازی به دلیل وزن کم و سبکی که دارند کاربرد فراوانی دارند.علاوه بر وزن سبک برای استفاده در مناطقی که شرایط جوی و آب و هوایی مختلفی دارد بسیار پرمصرف میباشد. شرایط جوی گونگون میتواند باعث خوردگی و فرسایش ساختمان شود که استفاده از پروفیل باعث جلوگیری از فرسایش ساختمان میشود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :