نبشی و ناودانی

نبشی به قطعه ای فلزی گفته میشود که در سازه های فلزی کاربرد فراوانی دارد.نبشی و ناودانی از جمله قطعات فلزی هستند که به صورت منفرد و همچنین ترکیبی کاربرد دارد.

در اصل نبشی وظیفه متصل کردن دو قسمت فلزی به یکدیگر را بر عهده دارند.از نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و همچنین صفحات به ستونها مورد استفاده قرار میگیرد. از نبشی همچنین برای ساخت خرپا نیز استفاده میشود.از سری نبشی هایی که در اسانسور سازی استفاده فراوانی دارد نبشی های خرد شده میباشند که به انها نبشی لقمه گفته میشود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :