میلگرد ساده

میلگرد ها به طور کلی و همانطور که بسیاری از شما میدانید در ساخت بنا، زیر سازی و ستون های بتنی یک ساختمان به منظور جلوگیری از حرکت و تکان های احتمالی بتن به کار میروند تا بتن دچار تغییر نشده و ریزش نکند.میلگرد در کشورهای مختلف با استاندارد های مختلفی تولید و عرضه میشوند.میلگردهایی که در ایران تولید میشوند استاندارد های خود را دارد.استاندارد های میلگرد های تولید شده در ایران عبارتند از A1،A2 و A3 . از جمله میلگرد هایی که کاربرد فراوانی در صنعت ساختمان سازی دارند میلگرد ساده میباشد.از میلگرد ساده به منظور کارهای متداول و رایج ساختمانی استفاده میشود.قطر اسمی یکی از شاخصه های مهمی است که در تشخیص و همچنین اندازه گیری میلگرد ساده به کار میرود.قطر اسمی در حقیقت قطر عرض میلگردی است که توسط ان قطر دایره ای میلگرد مشخص میشود.در تمانی میلگرد های ساده تولید شده برگ شناسایی وجود دارد که مشخصه قطر میگرد در ان درج شده است.میلگرد ساده سطحی صاف و بدون آج دارد و شکل ان همانند بتن است.میلگرد های ساده با علامت Øکه به آن فی نیز میگویند شناخته میشوند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :