مش ساختمانی

مش ها از شبکه ای فلزی که اکثرا اهنی نیز هستند که ازانها در دو سمت ورق های فومی استفاده و نصب میشود.برای ساخت مش ساختمانی مفتول را گرم و سرد میکنند که هرچه تعداد دفعات گرم و سر کردن مفتول کمتر باشد در نتیجه مش مقاومتر خواهد بود.قطر و ضخامت به کار رفته در مفتول نیز بستگی به نوع کاربرد ان متفاوت خواهد بود.در سقف ها، پارتیشن ها و دیوار باربر ضخامت مش تغییر خواهد کرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :