سیم آرماتور و سیم خاردار

قبل از اینکه بتن ریزی یک ساختمان انجام شود نیاز است تا میل گردها با طراحی و نظر کارشناسان به همدیگر گره خورده وبسته شوند.سیم آرماتور بدین منظور تولید و عرضه شده است.این کار باعث میشود تا در طول عملیات بتن ریزی از جا به جا شدن بتن جلوگیری شود.از مفتول های نرم فلزی یا سیم آرماتور که قطر ۱.۵ میلیمتر دارند برای بستن دو میلگرد به یکدیگر استفاده میشود که به اصطلاح به این عمل گره زدن میگویند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :