رابیتس و سیم رابیتس

در واقع رابیتس از ورق های مشبک با جنس گالوانیزه گرم و همچنین پلیمر تشکیل شده که کاربرد فراوانی در ساختمان سازی که در سطوح دیوار ها به منظور پیوستگی به کار میرود، دارند.از رابیتس برای ایجاد بستری برای نصب تاسیسات برقی و همچنین روشنایی استفاده میشود.کاربرد رابیتس باعث میشود تا پیوستگی در سقف های کاذب و همچنین دیوار ها حفظ شود و باعث عدم ترک خوردگی و هر گونه انفصال شود.اگر جنس به کار رفته در رابیتس فلزی باشد باید از پرس ورق های گالوانیزه گرم تهیه شود که این کار باعث میشود تا در برابر رطوبت و نم زنگ نزند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :