بولت ساختمانی

ستون های ساختمانی که از اسکلت فلزی ساخته شده اند بار ها و فشار های وارد شده را به فنداسیون ساختمان انتقال میدهند. ستون های فلزی ساختمان فشار و بار زیادی را تحمل میکنند.در اصل ستون ها به عنوان واسطه ای هستند که فشار را به پی منتقل میکنند. از این رو زیر ستون هایی در قسمت زیرین و تحتانی ستونها تعبیه و به کار گرفته میشود تا به عنوان واسطه بین ستون و بتن عمل کند.این اتصال بین ستون و زیر ستونی توسط بولت ها ساختمانی یا میله مهار انجام میشود.تعداد بولت ساختمانی که برای اتصال زیر ستونی و ستون به کار میرود از دو عدد به بالا متغیر است.البته بولت ها نقش اساسی را در تحمل وزن ندارند و فقط به عنوان نگهدارنده و ثابت کننده عمل میکنند که زیر ستونی را محکم در جای خود ثابت میکند و از تکان خوردن ان جلوگیری میکند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :