19ادیبهشت 1397

افزایش قیمت میلگرد آجدار در کارخانه و انبار تهران 1000ریال 

افزایش قیمت تیرآهن در انبار تهران 1000ریال 

افزایش قیمت کلیه آهن آلات 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :